Hur rent vatten har du egentligen hemma? Överlag har man i Sverige ett väldigt bra och friskt vatten. Är det så att du även har kommunalt vatten behöver du inte ens fundera på kvalitén då kommunen utför vattenanalyser regelbundet. Har du däremot en egen källa eller brunn är det viktigt att testa sitt vatten då och då.
Det är känt att man ska dricka ca 2 liter vatten om dagen för att hålla hälsan på topp. Av denna anledning är det extra viktigt att vattnet håller en god kvalité. Rekommendationerna när du har en egen brunn eller källa är att göra ett bakteriellt test av sitt vatten minst var tredje år. Ibland kan man märka av om vattnet inte är av bra kvalité genom att det både smakar och luktar konstigt eller är missfärgat. Vattenanalys är varken speciellt krångligt eller dyrt att göra. Du kan själv hämta en provflaska hos miljöenheten, och det är också dom som du sen lämnar in din vattenanalys till.
Djur kan vara orsaker till dåligt vatten! Det kan skilja sig rätt markant vilka symptom man kan få av dåligt vatten. Vilken typ av, eller hur starka symptom man får beror också på hur mycket bakterier som finns, men det vanligaste är att man får någon typ av magsjuka. Djur som håller sig nära, eller till och med kommer in i brunnen är en stor smittohärd och kan orsaka stor skada. Lyckas avföring från ett djur komma in i brunnen räcker det med någon timme för att vattnet ska ha blivit så dåligt att man blir sjuk.

Tips inför vattenanalys!
Höst eller vår är det absolut bästa tillfällena att ta vattenanalys.
Vattenanalys bör utföras minst var tredje år.
För barns tandhälsa är det viktigt att vattnet även har rätt fluoridhalt
Behöver du information och råd om vatten eller vattenanalyser kan du vända dig till miljöenheten i din kommun.

Dags för vattenanalys?