Många är vi rätt medvetna om vad spillvatten innebär och var det kommer ifrån. Så för att göra det hela klarare och definiera var spillvatten kommer ifrån, kan man säga att det är från hushåll som omfattas av industrier, biltvättar eller andra verksamheter som räknas inom samma kategori. Tittar man mer generellt för att se var spillvatten kommer från när det gäller hushållen, så härstammar det oftast från toaletter (klosettvatten) men även från disk och tvätt (då tvätt oftast består av BDT-vatten). Det finns faktiskt rätt många som idag kallar spillvatten enbart för avloppsvatten, då man brukar förknippa denna typ av vatten med avlopp och som då inte går att använda på nytt igen.

Därför är det viktigt att när man väl ska handskas med hushållet, industrier eller något annat så är det viktigt att ha i åtanke att vårt avloppssystem inte alls är någon papperskorg. Med detta sagt är det viktigt att alla tänker till vad man spolar ner i sin toalett, det vill säga att andra produkter som inte hör till här ska man se över och inte alls kasta ner i avloppet. Många personer ser till att göra det här och det är något som man måste ha i beaktning. Att bevara vårt spillvatten är bra, och att man på längre sikt kan återvinna detta spillvatten så man på nytt kan använda sig utav det, hade varit ett drömscenario för ett samhälle. Så en god tanke är att man alltid ska tänka till, för att det spillvattnet vi skapar ska kunna bidra till en effekt, och att allt mindre vatten tas i anspråk. En mycket viktig tanke som är bra att beakta för att man på länge sikt ska kunna bevara de vattenresurser som vi har idag, och för att vattnet ska kunna räcka i all oändlighet.

Spillvatten i all ära