Den primära skillnaden på en en kulventil och en vanlig ventil, oftast kallad kran av någon sort, är att dess huvudsakliga syfte är inte att reglera flöde eller tryckfall, utan helt enkelt att förhindra ett flöde helt och hållet. En ordentligt avstängning helt enkelt. Pratar man rör är det oftast då man har ett inflöde, men två utflöden. Kulan som har 3 ingångar placeras i mitten, i vad som kallas ventilsätet, och när man vrider på ventilen roterar kulan en fjärde dels varv och inflödet blir blockerat genom att den delen av kulan inte har någon ingång.

Finessen med kulor i ventiler är att de rör sig till eller ifrån det vad man har för avsikt att täppa till beroende på vilken sida trycket är störst på. Kulventiler i små storlekar är t.ex förekommande i olika typer av gummislangar i hjul. Pumpar man in luft i en cykelslang, så är trycket större utifrån och kulan flyttar sig ifrån ingången och låter luften komma in. Så fort man antingen slutar pumpa, eller slangen är full, kommer trycket inifrån slangen att vara större än utifrån och kulan lägger sig då dikt intill ingångs hålet och ingen luft slipper ut.

Kulventil

 

 

 

 

 

 

 

Att kulan i en kulventil reagerar själv på tryckskillnader gör den till ett första val av ventil om man har för avsikt att automatisera ett system. Kulventiler kommer i många olika storlekar och diverse materialskillnader beroende på vad som ska flöda igenom den. Olika gängningar finns att välja mellan beroende på utrymme, var den ska sitta och hur den ska vara kopplad till övriga system. Normalventilen fungerar som vanligt mellan -10 till dryga 100 grader. Stänger man inte på och av ventilen regelbundet, bör man göra det ibland då och då så att den behåller sin funktions duglighet och inte fastnar.

Kulventil – ventilen för att stänga flöde